ISO 9001:2015 certificeret

Kvalitet er et af nøgleordene i Pro-Automatic A/S. Vi arbejder hver dag målrettet på at give vores kunder en god service og at sikre, at de modtager ydelser og løsninger af høj kvalitet. Derfor indledte Pro-Automatic A/S i efteråret 2018 en proces, som i september 2019 udmøntede sig i, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem blev ISO 9001:2015 certificeret. Se ISO 9001:2015 certifikatet her

 

ISO 14001:2015 certificeret

ISO 14001 er en internationalt anerkendt standard, der angiver kravene til et miljøledelsessystem. Den giver virksomheder en struktureret metode til at styre og forbedre deres miljøpræstationer kontinuerligt. Ved at følge denne standard sikrer virksomhederne, at deres drift er så bæredygtig som muligt.
Se ISO 14001:2015 certifikatet her

 

Medlem af Dansk El-Tavle Forening

DETF er den officielle brancheforening for eltavle-fabrikanter i Danmark, der har til formål at sikre en høj kvalitet i den danske eltavle-branche samt varetage medlemmernes interesser.

Repræsentant i det nationale standardiseringsudvalg

Pro-Automatic har siden 2007 været udvalgt til at repræsentere Dansk El-Tavle Forening i det nationale standardiseringsudvalg, S-517-02 ‘Kapslede fordelingsanlæg til lavspænding’.

UL-certificeret

Pro-Automatic er godkendt til at levere eltavler til det amerikanske og canadiske marked, da vi er UL-certificeret af Enclosed Industrial Control Panel (UL File Number E 314727). Vi kan dermed garantere, at alle vores eltavler lever op til de krav, der stilles i USA og Canada.

Medlem af Achilles

Pro-Automatic A/S har siden 2018 været godkendt leverandør i prækvalifikationssystemet Achilles Utilities Nordics & Central Europe. Se Achilles-certifikatet her

 

Pro-Automatic har gennemført projekt ’Klimaklar produktionsvirksomhed’.

Vi har lært at beregne vores data og arbejde aktivt med dem, så vores fremtidige CO2-aftryk kan målsættes. Vi vil handle aktivt ved at sætte et reduktionsmål for Pro-Automatics produktion og en handleplan for vores fremtidige klimaansvar.
Se certifikatet her