ISO 9001:2015 certificeret

Kvalitet er et af nøgleordene i Pro-Automatic A/S. Vi arbejder hver dag målrettet på at give vores kunder en god service og at sikre, at de modtager ydelser og løsninger af høj kvalitet. Derfor indledte Pro-Automatic A/S i efteråret 2018 en proces, som i september 2019 udmøntede sig i, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem blev ISO 9001:2015 certificeret. Se ISO 9001:2015 certifikatet her

 

Medlem af Dansk El-Tavle Forening

DETF er den officielle brancheforening for eltavle-fabrikanter i Danmark, der har til formål at sikre en høj kvalitet i den danske eltavle-branche samt varetage medlemmernes interesser.

Repræsentant i det nationale standardiseringsudvalg

Pro-Automatic har siden 2007 været udvalgt til at repræsentere Dansk El-Tavle Forening i det nationale standardiseringsudvalg, S-517-02 ‘Kapslede fordelingsanlæg til lavspænding’.

UL-certificeret

Pro-Automatic er godkendt til at levere eltavler til det amerikanske og canadiske marked, da vi er UL-certificeret af Enclosed Industrial Control Panel (UL File Number E 314727). Vi kan dermed garantere, at alle vores eltavler lever op til de krav, der stilles i USA og Canada.

Medlem af Achilles

Pro-Automatic A/S har siden 2018 været godkendt leverandør i prækvalifikationssystemet Achilles Utilities Nordics & Central Europe. Se Achilles-certifikatet her

 

Pro-Automatic har gennemført projekt ’Klimaklar produktionsvirksomhed’.

Vi har lært at beregne vores data og arbejde aktivt med dem, så vores fremtidige CO2-aftryk kan målsættes. Vi vil handle aktivt ved at sætte et reduktionsmål for Pro-Automatics produktion og en handleplan for vores fremtidige klimaansvar.
Se certifikatet her