vedligehold


Vi tilbyder eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse af alle typer eltavler.

Et jævnligt serviceeftersyn kan være vigtigt for at forlænge eltavlens levetid og forebygge fejl i eltavlen, der i værste fald kan medføre kostelige strømsvigt, lokal overophedning eller brand.

Afhængig af eltavlens levetid og type vil et eftersyn indbefatte:

  • Rengøring for støv og snavs
  • Efterspænding af forbindelser
  • Udskiftning af forældede og overbelastede komponenter
  • Mekanisk funktionskontrol
  • Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring

Alle vores teknikere er fuldt oplært i gældende standarder og vil ved et eftersyn af en eltavle sikre, at disse standarder overholdes.

Kontakt vores serviceafdeling på tlf. +45 75 39 11 00 for at høre mere om vedligeholdelse og eftersyn af eltavler.