Raadgivning


IEC 61439-standarderne har øget kravene til elinstallatører om fyldestgørende specifikation.

Vi tilbyder specialiseret rådgivning til elinstallatører og andre brugere i forbindelse med implementering af de gældende standarder. Vi afholder også kurser i IEC 61439-standarderne og tilbyder konkret hjælp til udfyldelse af specifikationsskemaerne.

Som udvalgsdeltager i det nationale standardiseringsudvalg gennem syv år har Pro-Automatic opnået en særlig ekspertise i IEC 61439-serien, og alle vores medarbejdere i produktion, salg og service er fuldt oplært i de nye standarder.