Pro Automatic nye investorer2

Familien Schrøder, ejer af Pro-Automatic A/S i Holsted, har som led i en fremtidssikring og videre udvikling samt styrkelse af virksomheden valgt at optage to investorer i firmaet.

Virksomheden har gennem en årrække oplevet en positiv udvikling og ikke mindst i de seneste år er udviklingen gået stærkt.

Det ligger familien på sinde at bevare virksomheden som en lokal arbejdsplads. For at sikre en fortsat udvikling har familien anset det for vigtigt at tilføre virksomheden yderligere ekspertise i bestyrelsen og ejerkredsen.

Pro-Automatic A/S ejes herefter 50 % af B. Schrøder Holding A/S, der er ejet af søskendeparret Liselotte Schrøder og Michael Schrøder. De nye medejere med hver 25 % er Endrupholm Invest 2 ApS og Holsted Invest A/S, som begge har rødder i det vestjyske og et indgående kendskab til virksomheden. Bag det førstnævnte selskab står Johan Hoffmann. Bag det andet selskab står K. Preben Hansen og A. Birgitte Ipsen. De to nye investorselskaber ejer i forvejen bl.a. Moldow A/S, Holsted i fællesskab.

- Vi har gennem den seneste tid haft drøftelser med de nye medejere og er ikke i tvivl om, at de på positiv vis kan være med til at udvikle virksomheden yderligere. Vi har i flere år samarbejdet med Moldow A/S og kender derfor deres forretningskultur godt og føler, at hele den nye ejerkreds deler de samme normer og værdier som Pro-Automatic A/S, udtaler Michael Schrøder.

- Vi glæder os meget til den nye konstruktion og ser frem til i fællesskab at skabe en endnu stærkere lokal virksomhed.
Der er forventning om, at virksomheden inden for de kommende år vil realisere en fortsat vækst, inden for såvel nye som eksisterende markeder og produktområder.

Ændringen af familiens ejerandel til 50 % får ingen betydning for den daglige drift. Virksomhedens direktion og daglige ledelse vil også fremover udgøres af Michael Schrøder.

Pro-Automatic A/S har 100 medarbejdere fordelt på hovedvirksomheden i Holsted og afdelingen i Hvidovre.