Kære kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Siden Statsministerens udmelding af regeringens seneste anbefalinger til håndteringen af COVID-19 i går aftes, er der over hele landet iværksat tiltag i vores fælles kamp og anerkendelse af samfundsmæssigt ansvar til at forebygge smittespredning bedst muligt. Forpligtelsen går dog også på, at hele Danmark ikke må gå helt i stå.

Det ansvar tager vi på os hos Pro-Automatic A/S, ligesom vores forpligtelser overfor samarbejdet med jer er vores højeste prioritet.

Vi har aktuelt INGEN smittede medarbejdere, og krydser fingre for, at vi heller ikke får det. 

Men med langt over 100 medarbejdere fordelt på flere lokationer, tillige med kørende sælgere og servicemontører, er vi desværre langt fra selv bestemmende over dette. Vi har dog valgt, at vi vil gøre vores bedste for at undgå det.

Derfor har vi indført en række tiltag, for at reducere risikoen for smittespredning mest muligt:

  • Vores teknikere er blevet sendt til hjemmearbejdspladserne
  • Mødeaktiviteter foregår så vidt muligt via Teams/Skype eller telefon. Kun absolut nødvendige fysiske møder vil blive gennemført
  • Produktionspersonalet er informeret om smitterisici, og forholdsregler der kan tages herimod - på arbejdspladsen såvel som i hjemmene, primært undgåelse af tæt fysisk kontakt, fokus på effektiv håndhygiejne samt øget opmærksomhed mod sygdomssymptomer
  • Sælgerne arbejder hjemme, og kan herfra fuldt ud servicere alle kunder
  • Der er indført særlige procedurer for varemodtagelse
  • Vores servicemontører gennemfører kun eksterne besøg efter forudgående kontakt med kunden, og under kontrollerede forhold


Vi er endnu kun i begrænset omfang blevet informeret om svigtende eller udskudte vareleverancer, men må omvendt erkende, at vareleverancesvigt kan blive en reel risiko.

Vi vil som altid gøre vores yderste for at overholde alle leveringsaftaler, men kan som mange andre virksomheder komme i en presset situation som følge af COVID-19.

Vi følger myndighedernes anbefalinger nøje, og vil informere via vores sider på internettet og sociale medier, hvis forholdene ændres.

Vi står naturligvis klar til at hjælpe jer - gerne gennem din kontaktperson hos os, eller på 75 39 11 00.

 

På vegne af Pro-Automatic A/S

Michael Schrøder
direktør