Pro-Automatic A/S sætter ny standard for håndtering af lang- og tunggods.

Et lager af langt og tungt gods kræver en særlig gennemtænkt lagerlogistik.

Tidligere var håndtering af lange og tunge emner meget krævende og omkostningstung hos Pro-Automatic A/S i Holsted. Derfor har Pro-Automatic investeret i en paternoster lagerautomat, der sikrer korrekt ergonomisk håndtering af lang- og tunggods.

”Vores medarbejderes ve og vel betyder alt for vores virksomhed. Vi styrker vores arbejdsmiljø betydeligt med denne investering og sidegevinsten er, at vores arbejdsprocesser effektiviseres og produktiviteten øges markant. Det giver en langt bedre lagerkapacitet og en mere ergonomisk og produktiv materialehåndtering”, siger produktionsdirektør Sonni Tønder.

Den nye paternoster lagerautomat giver flere fordele, bl.a.:

  1. Korrekt ergonomisk håndtering af lang- og tunggods
  2. Bedst mulige udnyttelse af vores gulvareal og rumhøjde
  3. Markant øget produktivitet og effektivisering af arbejdsprocesser
  4. Et aflåseligt overvågningssystem beskytter indlagrede emner mod uautoriseret adgang og tyveri

Automaten har en lagerkapacitet på 20 tons og over 5 km langgods, alt afhængig af typen af emner. Den integrerede paternoster lagerautomat er monteret med et sikkerhedslysgitter, der giver operatøren optimal beskyttelse mod arbejdsulykker.

”Det er fedt at være i en virksomhed, hvor ledelsen lytter til medarbejderne og der efterfølgende bliver taget action”, siger operatør og eltavle-montør Leif Schmidt.

Leif er meget begejstret for den nye lagerautomat. ”Mine kollegaer og jeg slipper nu for at brug truck eller kran til at håndtere tunge og lange emner, og det at automaten er fuld integreret med vores cnc maskiner (klip, stans og buk), sikrer en let og effektiv betjening”.

Pro Automatic lang tunggods ny standard haandtering

Billedet viser den nye paternoster lagerautomat hos Pro-Automatic A/S i Holsted set fra siden

Pro Automatic ny standard haandtering lang tunggods

 Billedet viser den nye paternoster lagerautomat hos Pro-Automatic A/S i Holsted set forfra