sydvestjysk sygehus hovedtavle banner

Når nedetid koster dyrt

Skal gamle hovedtavler ombygges eller udvides, kræver det en afbrydelse af strømforsyningen. Det koster dyrt for mange virksomheder at lukke produktionen ned ved en strømafbrydelse. Og endnu mere kan det koste dyrt på et sygehus at afbryde strømme – særligt hvis en ombygning slår fejl eller tager længere tid en planlagt.

Pro-Automatic har et erfarent service-team med speciale i ombygning af eksisterende eltavle-anlæg, også udgåede typer.

 

sydvestjysk sygehus hovedtavle 1lillesydvestjysk sygehus hovedtavle 2lille

 

Sydvestjysk Sygehus skulle udvide deres kapacitet med en ny, stor akutmodtagelse. Det krævede en ombygning af et eksisterende hovedanlæg, herunder installering af nye maksimalafbrydere til at forsyne den nye afdeling. Da denne hovedtavle forsyner mange af sygehusets afdelinger, var en effektiv og hurtig ombygning påkrævet. Afdelinger måtte nemlig indstille al behandling, som krævede strømforsyning, mens ombygningen stod på. Dertil var hovedtavlen fra 1960’erne – en LK type 100/1000 – der i dag er udgået fra produktion. Opgaven krævede derfor også en erfaren eltavle-installatør med særlig indsigt i denne type eltavle samt kompetencer til at fremstille de udgåede reservedele.

 

sydvestjysk sygehus hovedtavle 3lillesydvestjysk sygehus hovedtavle 4lille

 

Pro-Automatic var klar til at løse denne opgave med et erfarent service-team, der har ekspertise i ombygning af stort set alle typer eltavler, også udgåede typer. Vores service-team fik to omgange á tre timer på en dag til at løse opgaven. I disse to tidsintervaller blev strømmen til skadestue, operationsstuer mv. slået fra. Forinden havde teamet i samarbejde med sygehusets ledelse udført et stort forberedelsesarbejde, der inkluderede en minutiøs tidsplan, opmåling af anlæggets komponenter, risikovurdering og generalprøver.

Da Pro-Automatic råder over en service-bil med mobilt værksted (der har alt nødvendigt værktøj til rådighed), var vi også klar til at løse uforudsete problemer. Service-teamet begyndte installeringen kl. 5.00 om morgenen, og kl. 14.15 (kun et kvarter forsinket pga. en hofteoperation, som trak ud) var de nye maksimalafbrydere installeret.

Har du brug for hjælp til ombygning, udbygning eller optimering af et eksisterende tavleanlæg, så kontakt vores salgsingeniører eller læs mere om service og ombygning her.