Aktivt filter Vejen Varmevaerk Pro Automatic2

Når overharmoniske strømme stopper produktionen

Vejen Varmeværk og naboejendomme oplevede mærkelige forstyrrelser i spændingsforsyningen. Pro-Automatic løste problemet i samarbejde med ABB ved tilkobling af et aktivt filter.

Vejen Varmemærk bemærkede, at der var problemer med spændingsforsyningen, da deres fuldautomatiske kran begyndte at give fejlmeldinger, parkere forkert og gå i stå. Dertil kunne varmeværkets faste elektriker, Bjarne Hansen fra it-el, konstatere, at belastningsstrømmen i en 10 A lysgruppe var for høj – den var på hele 19 A. Det medførte, at lysgruppen konstant udkoblede på grund af det høje strømforbrug.


Aktivt filter Vejen Varmevaerk Pro Automatic4 smallAktivt filter Vejen Varmevaerk.Pro.Automatic5 small

 

Bjarne Hansen valgte derfor at kontakte Pro-Automatic, der i mere end ti år har leveret eltavler til it-el og dertil har stor erfaring i løsning af strømkvalitetsproblemer.

Salgsingeniør fra Pro-Automatic, Peder Pedersen, fortæller: ”Vi vurderede efter sparring med it-el, at det måtte være overharmoniske strømme, som gav spændingsforstyrrelsen. Vi henvendte os derfor til vores mangeårige samarbejdspartner ABB, som har specialviden og specialudstyr til at måle spændingsforstyrrelsen og kunne levere et aktivt filter som løsning på problemet.”


Optimal spændingskvalitet med tilkobling af aktivt filter

ABB foretog en power analyse, som viste, at spændingsforstyrrelsen var på hele 16 % (forsyningsselskaberne tillader maksimalt 8 %). På baggrund af analysen leverede ABB et 150 A aktivt filter, mens Pro-Automatic sammen med it-el varetog ombygningen af den eksisterende hovedtavle, så det aktive filter kunne blive tilkoblet.

Herved blev problemet med de overharmoniske strømme og forstyrrelser løst. Spændingsforstyrrelsen er nu ændret fra 16 % til blot 4,1 %, så kravet på max. 8 % efterleves uden problemer.


Ønsker du mere information om aktive filtre eller rådgivning i forbindelse med strømkvalitetsproblemer, så  kontakt vores salgsingeniører.